kontakty

tel. 0911 268 222
tel. 0910 780 779
e-mail. betontrnava@betontrnava.sk
www.betontrnava.sk
facebook.com/betonaren


FACEBOOK.COM/BETONAREN

AGS TRNAVA s.r.o.
365, Malženice 919 29

IČO 36228311
DIČ 2020163750
IČ DPH SK2020163750
účet 1268363157 / 0200
iban SK68 0200 0000 0012 6836 3157
Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri v 
odd. Sro vo vložke číslo 11063/T.