• výroba betónových zmesí

  - bežné i špeciálne betónové zmesi

  - pre nosné i nenosné konštrukcie

  - od nižších pevnostných tried až po vysokopevnostné triedy

  - betónové zmesi pre podkladné aj krycie konstrukcie

  - cestný betón

  - vodostavebný betón

  - cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy (CBGM, stabilizácia)

  - betóny pre bežné prostredia, prostredia v ktorých pôsobí zmrazovanie a rozmrazovanie

  - betóny pre chemicky agresívne prostredia, prostredia v ktorých dochádza ku korózií betónu, ...

 • výroba betónových zmesí

  - bežné i špeciálne betónové zmesi

  - pre nosné i nenosné konštrukcie

  - od nižších pevnostných tried až po vysokopevnostné triedy

  - betónové zmesi pre podkladné aj krycie konstrukcie

  - cestný betón

  - vodostavebný betón

  - cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy (CBGM, stabilizácia)

  - betóny pre bežné prostredia, prostredia v ktorých pôsobí zmrazovanie a rozmrazovanie

  - betóny pre chemicky agresívne prostredia, prostredia v ktorých dochádza ku korózií betónu, ...

 • najmodernejšie miešacie zariadenia

  Výroba prebieha na najmodernejšom nemeckom miešacom zariadení ELBA s automatickým miešacím programom a výkonom 60 m3 za hodinu. Všetky procesy pri výrobe betónových zmesí a tiež doprava domiešavačmi, sú monitorované a spätne skontrolovateľné.

 • najmodernejšie miešacie zariadenia

  Výroba prebieha na najmodernejšom nemeckom miešacom zariadení ELBA s automatickým miešacím programom a výkonom 60 m3 za hodinu. Všetky procesy pri výrobe betónových zmesí a tiež doprava domiešavačmi, sú monitorované a spätne skontrolovateľné.

 • doprava domiešavačmi

  Pre dopravu betónovej zmesi používame domiešavače s objemom 9 m3. Jazdy domiešavačov, ich miešanie a vysýpanie, sú sledované a kontrolovatelné. Zabezpečujeme dovoz pre široké okolie - Trnava, Piešťany, Leopoldov, Hlohovec, Smolenice, Vrbové, ...

 • doprava domiešavačmi

  Pre dopravu betónovej zmesi používame domiešavače s objemom 9 m3. Jazdy domiešavačov, ich miešanie a vysýpanie, sú sledované a kontrolovatelné. Zabezpečujeme dovoz pre široké okolie - Trnava, Piešťany, Leopoldov, Hlohovec, Smolenice, Vrbové, ...

 • doprava pre široké okolie

  - Trnava

  - Leopoldov

  - Hlohovec

  - Piešťany

  - Smolenice

  - Vrbové, ...

 • doprava pre široké okolie

  - Trnava

  - Leopoldov

  - Hlohovec

  - Piešťany

  - Smolenice

  - Vrbové, ...

 • čerpanie - betónpumpa

  Na dopravu, na vzdialené a neprístupné miesta, používame čerpadlá na betón - k dispozícií máme betónpumpu Putzmeister, dĺžka ramena je 38 metrov, počet ramien je 5. V prípade potreby sa vieme predĺžiť na väčšie vzdialenosti použitím prídavných hadíc a potrubia. Používame tiež malé hadicové pumpy, ktoré využívajú hadice uložené na teréne, alebo na konštrukcii.

 • čerpanie - betónpumpa

  Na dopravu, na vzdialené a neprístupné miesta, používame čerpadlá na betón - k dispozícií máme betónpumpu Putzmeister, dĺžka ramena je 38 metrov, počet ramien je 5. V prípade potreby sa vieme predĺžiť na väčšie vzdialenosti použitím prídavných hadíc a potrubia. Používame tiež malé hadicové pumpy, ktoré využívajú hadice uložené na teréne, alebo na konštrukcii.

 • čerpanie - betónpumpa

  Na dopravu, na vzdialené a neprístupné miesta, používame čerpadlá na betón - k dispozícií máme betónpumpu Putzmeister, dĺžka ramena je 38 metrov, počet ramien je 5. V prípade potreby sa vieme predĺžiť na väčšie vzdialenosti použitím prídavných hadíc a potrubia. Používame tiež malé hadicové pumpy, ktoré využívajú hadice uložené na teréne, alebo na konštrukcii.

 • čerpanie - betónpumpa

  Na dopravu, na vzdialené a neprístupné miesta, používame čerpadlá na betón - k dispozícií máme betónpumpu Putzmeister, dĺžka ramena je 38 metrov, počet ramien je 5. V prípade potreby sa vieme predĺžiť na väčšie vzdialenosti použitím prídavných hadíc a potrubia. Používame tiež malé hadicové pumpy, ktoré využívajú hadice uložené na teréne, alebo na konštrukcii.

o spoločnosti

Výroba betónu v Malženiciach má dlhú a silnú tradíciu. Betonáreň je tu v prevádzke od 60. rokov 20. storočia. 

Štátna spoločnosť sa v 90. rokov pretransformovala na súkromnú obchodnú spoločnosť a pokračovala vo výrobe. Doplnili sa nové domiešavače a modernizovala sa celá technológia výroby použitím najmodernejšieho nemeckého miešacieho zariadenia ELBA.

Získané dlhoročné skúsenosti, dlhodobé pôsobenie v širokom okolí, jeho dokonalé poznanie, moderné vybavenie a profesionálny prístup, robia z našej spoločnosti pravého partnera pre vaše projekty.

certifikáty - kontrola

Pravidelný dohľad a kontrolu našej betonárne vykonáva TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ n.o. Bratislava, pobočka Nové Mesto nad Váhom.

Receptúry betónových zmesí sú navrhnuté a overené stavebným laboratóriom. Na základe skúšobného plánu sa z vyrobených betónových zmesí pravidelne odoberajú vzorky pre kontrolu pevností a ďalších vlastností. Vzorky sa odoberajú na betonárni hneď po vyrobení a aj priamo na mieste stavbieb.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ n.o., na základe preukázaných požadovaných vlastností vyrábaných betónových zmesí, vydal pre našu prevádzku Certifikáty o zhode systému riadenia výroby u výrobcu.

DOPYT - CENOVá PONUKa - Objednávka

Pre informácie, zaslanie dopytu, vytvorenie cenovej ponuky pre Vaše stavby, kontaktujte:

0911 268 222,

0910 780 779,

betontrnava@betontrnava.sk,

alebo

osobne na adrese našej prevádzky

číslo 365, Malženice 919 29.

aktuality, cenník, ...

- ponúkame kamenivo, riečne, nedrvené - veľkosť 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 0-22 mm

- CENNÍK rok 2024 ... ZOBRAZIŤ ... vyžiadajte si cenovú ponuku a informujte sa o zľavách

Začínate s novým projektom? Poďme spolu do toho! Náš betón pre Vaše stavby.

žiadaj cenovú ponuku